VIL DU VÆRE MEDLEM ?

Vi er en fritidsklub, der tilbyder dig et godt kammeratskab imellem alle klubmedlemmer, konkurrencesejladser, fælles sejlture o.m.a.. Har du problemer med din motor? Vil sejlene ikke stå rigtigt? Eller har du andre sejlerproblemer, så er der altid et klubmedlem der kan hjælpe dig.

 

Hvad koster så et medlemskab? Her er der flere muligheder. 

Klik for at Se Takstbladet.

 

Da Skagen Sejlklub er en KLUB, og ønsker at være en AKTIV KLUB, forventes det, at man deltager i arrangementer og arbejdsdage samt generalforsamlinger. Tillige forventes det, at man på et tidspunkt er villig til at tage en tørn i bestyrelsen. For at klubben kan drives så billigt som muligt, er det nødvendigt at medlemmerne selv gør det meste af arbejdet, der især består i vedligeholdelse af klubbens aktiver i klubhus, broer, joller samt forskelligt løst grej, så derfor forventer vi at du i den udstrækning du har tid og evner vil gøre et stykke manuelt arbejde.

Vi har en del arbejdsudvalg, så hvis der er noget specielt, du kunne tænke at virke i, så kontakt formanden.

Klik for at gå til kontaktsiden

 

Ligeledes forventer vi af dig at du vil værne om vore værdier, og vil være med til at give Skagen Sejlklub et godt ry her og i fremmede havne.

Som medlem af Skagen Sejlklub er du automatisk medlem af Dansk Sejlunion. Du kan tilmelde dig oplysninger fra DS på nedenstående link.

LINK til nyhedsbrev

 

Michaela Kielsgaard tager sig af det daglige administrative arbejde, derfor skal alle spørgsmål vedrørende betaling af kontingent og broleje m.m., samt adresseændringer, ændring af mailadresse, telefonnummer, medlemskab, bådskema samt udmeldelse og lignende rettes til hende.

Klik for at gå til kontaktsiden