Gæstesejler.

Vil du gerne have lidt ro og afstand til den store lystbådehavn, så drej til bagbord efter indermolen.
Her finder du Skagen Sejlklub, i Bundgarnsbassinnet. (i den røde firkant)

Velkommen til Skagen Sejlklub

Skagen Sejlklubs Havn er beliggende i det såkaldte bundgarnsbassin.
Straks man har passeret det Ydre Forhavnsbassin, drejer man til bagbord mod vest ved de ældre havnemoler.

 

Et skilt viser SKAGEN SEJLKLUB

Gæstesejlere er velkomne ved sejlklubbens 3 flydebroer, hvor et grønt eller rødt skilt indikerer om pladsen er ledig eller ej.

Ydersiden af de to faste broer er altid reserveret til gæstesejlere. Max. Længde er 45 fod pr. skib. 

Havnepenge betales i automaten i klubhuset. Billetten placeres et synligt sted på båden, så havnefogeden nemt kan få øje på den.

Havneafgiften dækker både el og vand på broerne og adgang til bad og toilet i klubhuset.

På kvitteringen findes en firecifret kode. Denne kode giver adgang til bad og toilet i klubhuset

Havneplan.
Broplan Skagen Sejlklub.

Link til servicevirksomheder.

Reservedele og udstyr:

FF Handel ApS

 

Havnefaciliteter:

Brændstof og Miljøstation