Skagen Sejlklubs Historie:

Skagen Sejlklub blev stiftet i juni 1966, og kunne derfor fejre 50 års jubilæum i juni 2016, og har for øjeblikket ca. 100 medlemmer, fordelt på aktive seniorer, ungdom og passive medlemmer. 5 aktive medlemmer danner en bestyrelse.

I starten havde klubben broplads i fiskerihavnen, men flyttede senere til det nuværende lejede havneareal.
Skagen Sejlklub er organiseret i Dansk Sejlunion.
Sejlklubbens nuværende klubhus blev bygget, af medlemmerne i 1981.

I stueetagen findes bad og toiletter, som gæstesejlere også kan benytte, samt et værksted.

Klublokale med nyrenoveret køkken findes på 1. sal.

 

Som medlem af en aktiv klub kan vi tilbyde dig meget. Såfremt du har fast bopæl i Skagen, kan vi som det måske primære tilbyde dig liggeplads ved en af vore 3 broer, med i alt 65 bådpladser. Det koster naturligvis noget at ligge ved broerne, men bestyrelsen forsøger altid at holde priserne så lave som muligt.

 

Vort dejlige klubhus har du også ret til at benytte. Her prøver vi at skabe et så aktivt klubliv på land som muligt. Vi afholder kurser, klubaftner og fester. Herudover kan du opholde dig i huset, hvis du bare vil læse sejlsportsblade drikke en kop kaffe eller snakke med sejlerkammerater. Klubhuset er sat til din rådighed og under din beskyttelse. 
Klubben har også en smule værktøj bla. en højtryksrenser. Dette værktøj samt værkstedet i depotrummet er til fri afbenyttelse. Men fjerner du værktøj fra depotrummet skal du skrive dit navn og telefonnr. samt hvad du har lånt på den opsatte tavle.

Det er også muligt for aktive medlemmer selv at disponere over klubhuset, efter bestemte retningslinjer

Klubhuset kan udlejes til såvel seniorer som juniorer, der har været aktive medlemmer i mindst 3 sammenhængende måneder før anvendelsen.

: