KLUBHUSET.

Som medlem, har du ret til at benytte vores dejlige klubhus. 

Her prøver vi at skabe et så aktivt klubliv på land som muligt. Vi afholder kurser, klubaftner og fester. Herudover kan du opholde dig i huset, hvis du bare vil læse sejlsportsblade drikke en kop kaffe eller snakke med sejlerkammerater. Klubhuset er sat til din rådighed og under din beskyttelse.

 

Som aktiv medlem kan du få udleveret nøglen af Teknisk chef: Tage Rishøj tlf. 2687 4102, mail: tagerishoej@mail.com.

 

Det er også muligt for aktive medlemmer selv at disponere over klubhuset, efter følgende retningslinjer:


1. Klubhuset kan udlejes til såvel seniorer som juniorer, der har været aktive medlemmer i mindst 3 sammenhængende måneder før anvendelsen.


2. Årsagen til anvendelsen kan være i anledning af: Barnedåb, konfirmation, bryllup (v/vielse, kobber-, sølv-, guld- o.s.v), jubilæer, runde fødselsdage (fra og med 30 år, senere også ½-runde). Dvs. overvejende familiefester.


3. De nævnte begivenheder skal have direkte personlig relation til det pågældende aktive medlem selv, eller til dennes nærmeste familie (ægtefælle, samlever, kæreste).


4. Bestyrelsen har derudover myndighed til at dispensere fra ovennævnte anledninger til anvendelse i forbindelse med andre arrangementer.


5. Klubhuset er til disposition for lejeren fra dagen før, til dagen efter festen.


6. Klubhuset skal efterlades i ryddelig stand, rengjort og servicet renvasket.


7. Festens hovedperson aftaler lejemålet ved henvendelse til formanden i god tid – ca. 2 mdr. før – og er i øvrigt ansvarlig for anvendelsen i enhver henseende.


8. Der opkræves et beløb pr. begivenhed. For mindre arrangementer (f.x. morgenbord, let frokost el. lign.) kan der evt. aftales en mindre pris. For et ekstra beløb kan klubben evt. sørge for rengøring. Det gælder dog ikke opvask!

 

Kontakt formanden hvis du vil høre nærmere om leje af klubhuset.